Kontakt
TĘCZOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA - Samorządowe Przedszkole nr 123 w Krakowie


II EDYCJA MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O KRAKOWIE -

ponad 8 lat temu

II EDYCJA KONKURSU WIEDZY O KRAKOWIE W TĘCZOWEJ AKADEMII PRZEDSZKOLAKA -
Samorządowe Przedszkole nr 123 w Krakowie

 

       „Kraków znamy i kochamy” to temat przewodni I edycji między przedszkolnego konkursu wiedzy o Krakowie zorganizowanego przez „Tęczową Akademię Przedszkolaka” -  Samorządowe Przedszkole nr 123 w Krakowie, który miał miejsce 07.05.2016roku.

       Celem naszego konkursu było zachęcenie przedszkolaków z najstarszych grup do poszerzania
 w atrakcyjny sposób wiedzy na temat naszego pięknego miasta, bogatego w zabytki, tradycję
 i legendy. W naszym konkursie wzięło udział 5 krakowskich przedszkoli – Przedszkole nr 10, Przedszkole nr 12, Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 80, Przedszkole nr 137,  które wytypowały swoich przedstawicieli po jednej 3-osobowej grupie.               

           Konkurs nasz miał charakter zadaniowo – zabawowy obejmujący podstawowe wiadomości o zabytkach Krakowa, stroju krakowskim, legendach i przyśpiewkach.
 Nad przebiegiem konkursu czuwało jury pod przewodnictwem Dyrektora Przedszkola nr 123 Pani mgr Violetty Świątko.
              W skład jury wchodzili także: Pan Mateusz Drożdż – wiceprzewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy III, Pani Anna Stolarska- nauczyciel jęz. Polskiego Szkoły Podstawowej nr 64 w Krakowie;  Pani Danuta Maślak  - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej nr 95 w Krakowie oraz Pani Urszula Kośmider – przewodnik górski i miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego.

Wszystkich przybyłych gości powitała grupa wokalno – taneczna „Tęczowe Pawie Oczka”, która swoimi występami nadawała klimat wspólnej zabawie.

             Wszystkie zespoły biorące udział w konkursie były bardzo aktywne, przestrzegały ustalonych zasad konkursu i prezentowały wysoki poziom wiedzy na temat naszego miasta Krakowa.
Każda grupa za prawidłowe odpowiedzi i dobrze rozwiązane zadania otrzymywała określoną ilość punktów w postaci kolorowych kwiatuszków od naszej krakowskiej kwiaciarki.
 Ilość zdobytych kwiatuszków oraz ocena jury wskazywała następnie  naszych zwycięzców.
           W czasie konkursu dzieci wspólnie z naszymi przedszkolakami miały okazję wspólnie zaśpiewać najpopularniejsze krakowskie przyśpiewki. Na zakończenie naszych zmagań konkursowych nie lada atrakcją okazała się wizyta Smoka Wawelskiego, który pogratulował wszystkim wiedzy i poczęstował słodką przekąską – Mieszanką Krakowską.
        Podczas obrad jury dzieci z zaciekawieniem oglądały film animowany „Legendy Krakowskie” przy regionalnym poczęstunku – zajadały się świeżutkimi pachnącymi precelkami i wyrobami firmy „Lajkonik”.
 

 

Następnie ogłoszono uroczyście wyniki konkursu w obecności przybyłych Rodziców:

I MIEJSCE otrzymało:

Samorządowe Przedszkole nr 12 ul. M. Miechowity 11,

II MIEJSCE

Samorządowe Przedszkole nr 20 ul. Ułanów 38,

III MIEJSCE

Samorządowe Przedszkole nr 80 ul. Kotlarska 5a
 

 

Dyplomy i nagrody za udział w konkursie otrzymały również przedszkola:

Samorządowe Przedszkole nr 137 ul. Na Błonie 15c
oraz Samorządowe Przedszkole nr 10 ul. Strąkowa 7

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe, gry dydaktyczne  oraz różne drobne upominki, nagroda specjalną dla wszystkich uczestników były wejściówki do Krainy Zabaw Dziecięcych ufundowane przez ANIKINO. Sponsorami nagród byli również: Wydawnictwo „Bliżej Przedszkola”, "Ciuciu Cukier Artist" Manufaktura Cukierków Kraków, Piekarnia  Mirosław Niemczyk.

         Wszystkie panie  nauczycielki przygotowujące dzieci do konkursu oraz wspaniałe Jury otrzymało pamiątkowe dyplomy od organizatorek konkursu.

         Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy, gratulujemy i zapraszamy do kolejnej edycji za dwa lata J
 

Organizatorki konkursu: Anna Grabowska, Iwona Biernat, Marta Kucharek, Małgorzata Jardel.