Kontakt
TĘCZOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA - Samorządowe Przedszkole nr 123 w Krakowie

POMOC PPP

POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA
w Samorządowym Przedszkolu nr 123 w Krakowie organizowana jest na podstawie:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591)

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2022 poz. 1594)

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  polega przede wszystkim na:

  • rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka;
  • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, a także czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu;
  • wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.

 

Korzystanie z pomocy specjalistów w przedszkolu odbywa się bezpłatnie i dobrowolnie!!!

 

Na terenie naszego przedszkola zatrudnieni są specjaliści:

 

LOGOPEDA

* mgr Agnieszka Jagielska - Czura

dyżur:  poniedziałek i wtorek godz. 8:00 - 12:00

 

*mgr Magdalena Wojciechowska - budynek filii

dyżur: czwartek

 

PSYCHOLOG

*mgr Martyna Surówka

dyżur: środa 

            czwartek

 

PEDAGOG SPECJALNY

* mgr Dorota Ptak

 

Samorządowe Przedszkole nr 123 współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1
(ul. Chmielowskiego 1, 
31-067 Kraków), 
tel.: (12)430 50 52 

która jest placówką rejonu „Śródmieścia” – Dzielnic I-III. Poradnia udziela pomocy dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni. 

Usługi poradni są nieodpłatne i dobrowolne.