Kontakt
TĘCZOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA - Samorządowe Przedszkole nr 123 w Krakowie


Krakowski Konkurs Plastyczny

ponad 4 lat temu

 

Do konkursu zapraszamy dzieci uczęszczające do krakowskich przedszkoli z wyłączeniem Tęczowej Akademii Przedszkolaka - Samorządowego Przedszkola Nr 123.

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 123  W KRAKOWIE

TĘCZOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

 

ZAPRASZA DO UDZIAŁU

 

W KRAKOWSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM

„MOJA NAJPIĘKNIEJSZA BOŻONARODZENIOWA CHOINKA”

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie związanym ze zwyczajami bożonarodzeniowymi.

 

Cele konkursu:

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o zwyczajach i obrzędach związanych ze świętami Bożego Narodzenia oraz rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych.

 

Zadanie:

     Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej płaskiej przedstawiającej choinkę bożonarodzeniową i nadesłanie zdjęcia wykonanej pracy plastycznej na podany w regulaminie adres e-mail.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Na konkurs można zgłaszać tylko prace indywidualne, które były dotąd niepublikowane.
 2. Prace należy wykonać w formacie A4  lub A3, dowolną, płaską techniką plastyczną.
 3. Kryteria oceny: oryginalność, pomysłowość, wkład pracy dziecka.
 4. Z jednej placówki przedszkolnej może wpłynąć maksymalnie 5 prac.
 5. Nadesłane zdjęcia prac będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci 3-4 letnie oraz 5-6 letnie.
 6. Zdjęcie pracy plastycznej w formacie jpg lub png należy przesłać do dnia 20. 12. 2020 r. na adres e-mail:

 

konkursprzedszkole123@gmail.com

 

 1. W nazwie zdjęcia należy podać imię i nazwisko oraz wiek autora pracy.
 2. Na wyżej podanego maila należy przesłać skan czytelnie wypełnionej metryczki pracy – Załącznik.

 

Postanowienia końcowe:

 • Zdjęcia wszystkich prac zostaną umieszczone na stronie internetowej naszego Przedszkola:

http://przedszkole123.dlaprzedszkoli.eu/

 

 • Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez jury powołane przez Organizatora.
 • Wzięcie udziału w konkursie i nadesłanie zdjęć pracy dziecka  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych oraz umieszczeniem zdjęć prac i imion dzieci na stronie naszego Przedszkola.
 • Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana w dniu 18. 01. 2021 r. na stronie Przedszkola.
 • Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 • O terminie i sposobie odebrania nagród poinformujemy laureatów telefonicznie.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

 

 

 

Załącznik

METRYCZKA PRACY

 

KRAKOWSKI KONKURS PLASTYCZNY

„MOJA NAJPIĘKNIEJSZA BOŻONARODZENIOWA CHOINKA”

 

Nazwa, adres placówki:

.................................................................................................................................

Numer telefonu placówki:

.................................................................................................................................

Imię i nazwisko dziecka:

.................................................................................................................................

Wiek dziecka:

.................................................................................................................................

Imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem powstała praca:  

.................................................................................................................................

Zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu:

.……………………………………….

(podpis nauczyciela)

 

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych oraz umieszczenie zdjęcia pracy i imienia dziecka na stronie internetowej Samorządowego Przedszkola Nr 123 w Krakowie.

………………………………………..

(podpis Rodzica/ prawnego opiekuna dziecka)

Brak zdjęć w tej galerii