Kontakt
TĘCZOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA - Samorządowe Przedszkole nr 123 w Krakowie


CO SŁONKO WIDZIAŁO? NA DZIECIĘCE KŁOPOTY - BRZECHWA - OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY

rok temu

CO SŁONKO WIDZIAŁO ? NA DZIECIĘCE KŁOPOTY - BRZECHWA - OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY

1. CELE SZCZEGÓŁOWE 

- upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci; 

- uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną; 

- podtrzymywanie tradycji i kultury języka narodowego; - rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem i jego różnorodnością; 

- rozwijanie zdolności poznawczych, wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia; 

- pobudzanie dzieci do podejmowania własnej aktywności twórczej, werbalnej, ruchowej, plastycznej, muzycznej; 

- przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych; 

- wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych takich jak dobro, szacunek, pracowitość, uczynność, przyjaźń, koleżeńskość, bezinteresowność; 

- rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych; - promowanie wrażliwości na piękno; 

- współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym; 

- wyrabianie właściwego stosunku do otaczającego nas świata; - wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie; 

- zaspokajanie potrzeb poznawczych; - współpraca z rodzicami, włączanie ich w realizowane działania; 

- integracja nauczycieli, dzielenie się inspiracjami, pomysłami.

- przybliżenie dzieciom sylwetki autora wierszy dla dzieci: 

W ramach realizowanego projektu poznaliśmy postać Jana Brzechwy i założyliśmy kącik literatury. Wykonaliśmy zakładki do książki. 

Wybraliśmy się także na wycieczkę do pobliskiego sklepu w celu poznania warzyw i owoców z naszych sadów i ogrodów. Była to dla nas inspiracja do zabaw teatralnych, tworzenia kompozycji oraz zajęć kulinarnych.  Poznaliśmy wartości odżywcze warzyw i owoców. Wzbogacaliśmy nasz kącik przyrodniczy o dary jesieni. Podczas spacerów zbieraliśmy liście, kasztany, żołędzie. Prowadziliśmy obserwacje przyrodnicze.

Zgromadzone dary jesienie były dla nas inspiracja do prac plastycznych. 

Dbamy o swoje zdrowie - obejrzeliśmy teatrzyk inspirowany wierszem J. Brzechwy ?Katar? . Rozmawialiśmy na temat, jak należy dbać o swoje zdrowie. 

Wspólnie opracowaliśmy i ustaliliśmy zasady naszego Kodeksu Przedszkolaka. Omówiliśmy także Prawa dziecka.  

 

Dodaj komentarz