Kontakt
TĘCZOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA - Samorządowe Przedszkole nr 123 w Krakowie

Organizacja pracy

 

Realizujemy założenia nowej Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14.02 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.356). Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

 

Zestaw programów wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu nr 123 (obowiązujący w roku szkolnym 2023/2024):

 • Tytuł: "Kocham przedszkole", Autorzy: Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek, Wydawnictwo: WSiP;
 • Tytuł: "Od przedszkolaka do pierwszaka", Autor: Iwona Broda, Wydawnictwo: WSiP.

PODRĘCZNIKI
Grupy starsze - "Krasnoludki" - "Nowi Tropiciele" wyd. WSiP
                          "Muchomorki" -" Nowi Tropiciele" wyd. WSiP

 

Dodatkowe propozycje programowe zawarte u autorów:

 •  „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska;
 • „Metoda dobrego startu” M. Bogdanowicz;
 • „Metoda ruchu rozwijającego” Weroniki Sherborne;
 • „Gry i zabawy ruchowe w wieku 3 – 6 lat” K. Vopel;
 • „Wychowanie fizyczne w przedszkolu” K. Wlaźnik.

 

 

 Organizacja czasu pracy i rytm dnia w grupie:
 
 

 DZIECI STARSZYCH

 

RANO

 

6.30 – 8.30 Spełnianie codziennych obowiązków dyżurnych /podlewanie kwiatów, prowadzenie kalendarza pogody, obecności itp./ Podejmowanie działań związanych z przygotowaniem pomocy do zajęć. Wielopłaszczyznowa działalność dzieci - zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci lub z inspiracji nauczyciela: twórcze, badawcze, ruchowe, językowe, graficzne, muzyczne, teatralne, matematyczne Rozmowy indywidualne. Działanie kompensacyjne oraz rozwijające zdolności i zainteresowania. Ćwiczenia poranne z elementami grafomotoryki i kinezjologii edukacyjnej. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

8.30 Śniadanie

8.50 - 9.40 Zabawy wg. pomysłu dzieci. Czynności organizacyjne.

9.40 -10.45 Zajęcia przedpołudniowe rozwijające czynności intelektualne z uwzględnieniem potrzeb dzieci. Kształtowanie umiejętności społecznych, patriotycznych. Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Zajęcia w ramach spełnienia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

 • zajęcia językowe na określony temat;
 • zajęcia matematyczne;
 • zajęcia warsztatowe- twórcze, językowe, graficzne, konstrukcyjne, techniczne;
 • zajęcia naukowo-badawcze;
 • zajęcia artystyczne- plastyczne, muzyczne, teatralne;
 • zabawy z językiem angielskim;
 • zajęcia ruchowe 2x w tygodniu;
 • zajęcia plenerowe;
 • zajęcia przyrodnicze, z zakresu ekologii, prace gospodarcze i obserwacyjne.                        

10.45 – 11.50 Spacery, gry sportowe, zabawy zręcznościowe na powietrzu wykorzystanie sprzętu sportowego i urządzeń ogrodowych. Zabawy z inicjatywy dzieci.

11.45 Przygotowanie do obiadu

12.00 Obiad

 

POPOŁUDNIU

 

12.30 – 13.00 Zajęcia relaksacyjne, ćwiczenia oddechowe.

13.00-14.00 Praca w małych zespołach - treningi kreatywności, zabawy dydaktyczne

 • fantazje graficzne /malowanie, rysowanie/;
 • wycinanki, modelowanie z mas plastycznych, konstruowanie;
 • zabawy językowe;
 • praca z kartą pracy;
 • działania kompensacyjne oraz rozwijając uzdolnienia;
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

14.15 Podwieczorek

14.30 – 17.00 Gry i zabawy sportowe w ogrodzie przedszkolnym Zabawy tematyczne, gry planszowe, manipulacyjne. Spotkania z bajką, wierszem, książką, czasopismem. Indywidualne działania kompensacyjno - wyrównawcze, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dziecięce. Zabawy indywidualne i w małych zespołach podejmowane z inicjatywy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela Zajęcia dodatkowe.

 

 

DZIECI MŁODSZYCH

 

RANO

 

6.30 – 8.30 Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy w małych zespołach rozwijające umiejętności społeczne. Rozmowy indywidualne, wszelka pomoc nauczyciela w zaadoptowaniu się do warunków przedszkolnych. Zabawy integracyjne, tematyczne, ćwiczenia usprawniające narządy mowy. Pielęgnowanie roślin, porządkowanie sali. Ćwiczenia poranne z elementami grafomotoryki i kinezjologii edukacyjnej. Czynności  higieniczno- sanitarne, samoobsługowe, opiekuńcze.

8.30 Śniadanie

9.00 – 9.40 Zabawy swobodne według pomysłu dzieci, zwracanie uwagi na zgodne funkcjonowanie.

9.40 – 10.20 Zajęcia rozwijające czynności intelektualne  z uwzględnieniem potrzeb i życzeń dzieci:

 • zabawy językowe;
 • zabawy pozwalające na poznawanie i rozumienie siebie i otoczenia;
 • zabawy matematyczne;
 • zajęcia w zakresie  twórczości plastycznej, technicznej, konstrukcyjnej, muzycznej;
 •  zabawy badawcze;
 • zabawy z językiem angielskim;
 • obserwacje przyrodnicze, wdrażanie do poszanowania świata roślin i zwierząt;
 • zajęcia ruchowe 2x w tygodniu.

10.20 – 11.45 Zabawy ruchowe  i gry zręcznościowe na powietrzu  wykorzystanie pomocy sportowych, sprzętu ogrodowego. Prace gospodarcze i porządkowe w ogrodzie. Spacery z obserwacją przyrody. Zabawy według inicjatywy własnej dzieci.

11.45 Przygotowania do obiadu

12.00 Obiad
 

POPOŁUDNIU

 

12.30 – 14.00 Odpoczynek dzieci, zajęcia relaksacyjne, słuchanie bajek, ćwiczenia oddechowe.

14.15 Podwieczorek

14.30 – 17.00 Doskonalenie czynności samoobsługowych.  Zabawy inhibicyjno- incytacyjne. Zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci Indywidualne działania kompensacyjno- wyrównawcze oraz rozwijające uzdolnienia. Zajęcia dodatkowe. Gry sportowe i zabawy zręcznościowe w ogrodzie przedszkolnym, wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.  Zabawy indywidualne i w małych zespołach:

 • zabawy stymulujące analizę i syntezę wzrokową, percepcję słuchową;
 • słuchanie bajek, baśni i opowiadań, zainteresowanie książką;
 • gry dydaktyczne;
 • zabawy przy muzyce;
 • zabawy tematyczne swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.